• logotyp
6 februari 2018

Stefan Nilsson är Coronations nya testare

Stefan är en analytisk och flexibel testare med över 5 års erfarenhet av test som brinner för både utforskande och automatiserad teknisk testning såväl som agile, UX och användbarhet.

Han har erfarenhet av användning och vidareutveckling av både etablerade och skräddarsydda testramverk anpassade för olika situationer och branscher. Han arbetar också gärna i kommandoraden i Linux eller med kringliggande uppgifter utanför testning med målet att förstå och på bästa sätt hantera verksamhetens behov av kvalitet.

Stefan går direkt ut i uppdrag.

Varmt välkommen, Stefan!

n
nya medarbetare
o
om coronation