• logotyp
25 januari 2018

Coronation stärker teamet ytterligare med Shakib Norzad

Shakib är ISTQB-certifierad QA-ingenjör med 4 års arbetserfarenhet inom QA och ytterligare 2 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling, där huvudfokus varit på teknikerna JavaScript och AngularJS.

Han har kompetens av systemtest, integrationstest, regressionstest, acceptanstest och API-test. I de senaste uppdragen har Shakib arbetat agilt med testplanering, testutveckling, skapat och exekverat såväl manuella som automatiserade testfall samt utvärderat och dokumenterat resultaten.

Varmt välkommen, Shakib!

n
nya medarbetare
o
om coronation