Licenser

På Coronation arbetar vi bara med verktyg som håller högsta kvalitet. Genom våra partnerskap så agerar vi också återförsäljare för Pace Suite och AdminStudio. Nedan kan du läsa mer om respektive verktyg.

Pace Suite

PACE har utvecklats av paketerare med år av erfarenheter för att fokusera på det som både är tidskrävande och skapar huvudbry.

Unika egenskaper som spar tid PACE innehåller flera smarta funktioner. Främst så är dess fokus på automatisering en stor fördel då den automatiskt korrigerar en hel del ICE-fel som kan uppstå. Den fångar också upp rättighetsändringar och om du vill skapar den nödvändiga actions och filer för att applicera dom med SECEDIT.

Lätt att lära sig & använda Till skillnad från större verktyg så har inte PACE massor av kringfunktioner som kommer ivägen. Den har istället fokus på det som är viktigast vilket gör det lätt att komma igång att använda. Flexibelt & exportabelt PACE går att köra i stort sett vart som helst och det behöver inte ens installeras för att göra det.

AdminStudio

AdminStudio-sviten förenklar ett företags applikationshantering och effektiviserar migrationen till Windows 10, virtualiseringen av desktop- och serverapplikationer, hanteringen av mobila applikationer samt dagliga applikationsoperationer.

Verktyget eliminerar stora hinder för införandet till molnet genom att automatisera konverteringen och publiceringen av multipla virtuella format.

Automatisering och integration med ledande mjukvarudistributionsverktyg samt arbetsflödets möjligheter hjälper stora företag att effektivisera sina processer. Den ökar förmågan att inverka på investeringar i MSI-paketerade applikationer och att publicera fysiska och virtuella paket över hybrida miljöer från klienten till molnet. Man reducerar därmed tiden och kostnaden för migrationsprojekt.

Flexera Softwares produkter har ett unikt sätt att hantera mjukvaruanvändning strategiskt över hela företagets livscykel för mjukvaror. Över 10 000 företag och organisationer litar på att AdminStudiosviten eliminerar behovet av multipla enskilda verktyg och ger en integrerad lösning för team som sträcker sig från en ensam paketerare till hela avdelningar.

Man reducerar effektivt antalet samtal till HelpDesk och ökar produktiviteten hos användarna genom att leverera konsekventa och pålitliga distributioner.

Den kompletta sviten består av MSI-paketering, virtuell paketering, anpassningsverktyg, konflikthantering, funktionstester samt en kraftfull rapportmotor.